Female Voice Film Night / Noson Ffilm Llais y Ferch

refugee week female voice film poster-1

Thursday 20th June / Nos Iau 20fed o Fehefin

7pm

*FREE* - Donations Welcome!
Join us for a collection of short films made by refugee women sharing their experiences.

A little about the collection:
Women in Syria have not only borne the brunt of the country’s lengthy civil war, they have been marginalised and rendered invisible, despite their huge contribution to the struggle. Yet, few of the stories are told by them. In this collection of short films presented by the Scottish Documentary Institute in collaboration with the British Council and Bidayyat, female Syrian filmmakers share their experience and perspective being a refugee in neighbouring countries: Lebanon, Jordan and Turkey.

All are welcome to this event - please get in touch if you have any questions!

*AM DDIM* - Croesawn Roddion!
* Digwyddiad Ffilm Wythnos Ffoaduriaid *
Ymunwch â ni am gasgliad o ffilmiau byrion a wnaed gan fenywod sy'n ffoaduriaid yn rhannu eu profiadau.

Ychydig am y casgliad:
Nid yn unig yw menwyod yn Syria wedi cario brwydr ryfel cartref hirfaith y wlad, maent wedi eu hymyleiddio a'u gwneud yn anweledig, er gwaethaf eu cyfraniad enfawr i'r frwydr. Eto i gyd, ychydig o'r straeon sy'n cael eu hadrodd ganddynt. Yn y casgliad hwn o ffilmiau byr a gyflwynwyd gan y Scottish Documentary Institute ar y cyd â'r Cyngor Prydeinig a Bidayyat, mae gwneuthurwyr ffilmiau benywaidd yn rhannu eu profiad a'u persbectif o fod yn ffoadur mewn gwledydd cyfagos: Lebanon, Jordan a Thwrci.

Mae croeso i bawb i'r digwyddiad hwn - cysylltwch os oes gyda chi unrhyw gwestiynau!

refugee week female voice film poster-1

 

Date 20/06/2019
Time 7:00 pm - 9:00 pm
Venue Trinity Centre
Piercefield Place, Four Elms Road,
Cardiff
CF24 1LE

Organiser
02921 321120
Category Film
Price Free